За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Договор № ОПОС ВЗ - 11 /04.01.2021 г.

Информация за сключен Договор № ОПОС ВЗ - 11 /04.01.2021 г.  с предмет: “Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни диги и прекъсване на части от тях, в т. ч. и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието и изготвяне на Технически паспорт“ 

Договор № ОПОС ВЗ - 11 /04.01.2021 г.  и приложения. Дата на публикуване: 11.01.2021 г.

Последно променена в Сряда, 13 Януари 2021 11:52

Галерия