За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала

Обществена поръчка чрез публично състезание  с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала. Даване на насоки и изработване на програма за последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането на дънния субстрат в мястото на въздействие и на контролни площи извън него“

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/120736

Дата на публикуване: 18.03.2021 г. 

Протокол от работата на Комисията

Решение за прекратяване на процедурата. Дата на публикуване: 14.04.2021 г. 

Последно променена в Сряда, 14 Април 2021 14:03

Галерия