За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/119994

Дата на публикуване: 26.03.2021 г. 

Последно променена в Понеделник, 29 Март 2021 14:12

Галерия