За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/195534

Дата на публикуване: 25.03.2022 г.

Галерия