За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Надграждане на съществуваща система за видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР „Сребърна“

Обществена поръчка  с предмет: „Надграждане на съществуваща система за видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР „Сребърна“.

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/204167

Дата на публикуване: 13.04.2022 г.

Последно променена в Сряда, 13 Април 2022 14:14

Галерия