За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Закупуване на автомобил за нуждите на РИОСВ-Русе“

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Закупуване на автомобил за нуждите на РИОСВ-Русе“.

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/218556                                                                              

Дата на публикуване: 14.06.2022 г.

Процедурата е прекратена.

Последно променена в Петък, 08 Юли 2022 13:48

Галерия