За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Заснемане на 4 бр. филма с времетраене от 12 до 15 мин. всеки за представяне на влажната зона и видовете, предмет на опазване в нея”

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Заснемане на 4 бр. филма с времетраене от 12 до 15 мин. всеки за представяне на влажната зона и видовете, предмет на опазване в нея”.

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/223958

Дата на публикуване: 07.07.2022 г.

Галерия