За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на кръгла маса за обсъждане на възможни методи за намаляване на биогените във влажните зони, възможни решения, добри практики, иновационни

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на кръгла маса за обсъждане на възможни методи за намаляване на биогените във влажните зони, възможни решения, добри практики, иновационни подходи, световен опит и др., необходими за изпълнението на основните дейности по проекта“

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/226277

Дата на публикуване: 19.07.2022 г.

Последно променена в Вторник, 26 Юли 2022 13:25

Галерия