За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

„Заснемане на 4 бр. филма с времетраене от 14 до 15 мин. всеки за представяне на влажната зона и видовете, предмет на опазване в нея“

Информация за  обявената обществена поръчка: https://app.eop.bg/today/239380

Галерия