За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществени поръчки по ЗОП след 01.01.2020

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала.

  • 08 Февруари 2021 |
Обществена поръчка чрез публично състезание  с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала. Даване на насоки и изработване на програма за последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането…
Продължава...

Договор № ОПОС ВЗ - 11 /04.01.2021 г.

  • 11 Януари 2021 |
Информация за сключен Договор № ОПОС ВЗ - 11 /04.01.2021 г.  с предмет: “Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни диги и прекъсване на части от тях, в т. ч. и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието и изготвяне на Технически паспорт“  Договор №…
Продължава...

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“

  • 06 Октомври 2020 |
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“ Обявата можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/84617 Дата на публикуване: 06.10.2020 г.  Протокол на комисията от проведено класиране на получените оферти. Дата на публикуване: 23.10.2020 г.  Сключен…
Продължава...

Договор № ОПОС ВЗ - 08 /14.09.2020 г.

  • 25 Септември 2020 |
Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по зарибяване на езерото „Сребърна” Договор № ОПОС ВЗ - 08 /14.09.2020 г. Дата на публикуване: 25.09.2020 г. 
Продължава...

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“

  • 01 Септември 2020 |
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“ Обявата можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/75830 Дата на публикуване: 01.09.2020 г.  Решение зе прекратяване на процедурата. Дата на публикуване: 24.09.2020 г. 
Продължава...

Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г.

  • 12 Август 2020 |
Информация за сключен Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г. с предмет: „Извършване на проучване на стари гнездилища и определяне на най-подходящи места за оформяне на нови гнездилища на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) в поддържан резерват „Сребърна” Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г.  Дата на публикуване: 12.08.2020…
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и ...

  • 11 Юни 2020 |
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма…
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и ...

  • 22 Април 2020 |
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма…
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

  • 26 Март 2020 |
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната…
Продължава...

Галерия