За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Сключен договор № ОПОС 2018-04/20.03.2019 г.

Информация за сключен договор № ОПОС 2018-04/20.03.2019 г.с предмет „Изработване на материали за информация и комуникация“ във връзка с реализацията на проект с наименование: „Доставка на техническо оборудване“ , в рамките на  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, по който възложител е РИОСВ-Русе

Галерия