За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-02/16.01.2019 г.

Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-02/16.01.2019 г. с предмет „Обследване на проектни площи с цел идентифициране на конкретни мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91E0* и 91F0 в защитена зона "Сребърна". Изработване на времеви график и технологична схема. Извършване на оценка на резултатите от опръстеняване и пречупване. Оценка на възобновяването“ във връзка с изпълнението на проект: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91EО и 91FО на територията на поддържан резерват „Сребърна”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г., по който възложител е РИОСВ-Русе.

Последно променена в Сряда, 24 Юли 2019 14:14

Галерия