За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Сключен договор № ОПОС 2018-5/09.07.2019 г.

Информация за сключен договор № ОПОС 2018-5/09.07.2019 г. с предмет „Закупуване и актуализиране на специализиран ГИС софтуер за създаване, съхраняване, анализ, обработка и визуализиране на геопространствени данни по проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна”, в рамките на  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, по който възложител е РИОСВ-Русе

Галерия