За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 542/21.02.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 542/21.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на с. Малко Враново до ПИ 000021 в землището на с. Малко Враново, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 541/21.02.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 541/21.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на оборудване за цифрово радиоразпръскване с национален обхват в съществуваща телевизионна ретранслаторна станция”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.505.940 (самостоятелен обект 61710.505.940.1) по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 540/21.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 540/21.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на оборудване за цифрово радиоразпръскване с национален обхват в съществуваща телевизионна ретранслаторна станция”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 00415.502.302 по кадастралната карта на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 539/21.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 539/21.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на с. Малко Враново до ПИ 000086 в землището на с. Малко Враново, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 535/20.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 535/20.02.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на Община Борово”

Писмо до възложителя с изх. № 517/19.02.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 517/19.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на обслужваща площадка към торова лагуна за товаро-разтоварни дейности при изпразване на лагуната и транспортирането на течните торови маси за последващо наторяване”, с местоположение: ПИ № 000101 в землището на с. Севар, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 515/19.02.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 515/19.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Удълбочаване на съществуващ тръбен кладенец ТК-4/76”, с местоположение: ПИ № 060084 в землището на с. Звенимир, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 503/19.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 503/19.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.9187 по кадастралната карта на гр. Дулово

България в Юнеско

Галерия