За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3839/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3839/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Закупуване и монтаж на модул за производство на фуражно мюсли марка GRUBER модел SMT 300 - 1 бр. и Закупуване и монтаж на танк за охлаждане /млекоохладителна вана/ марка Тони стар модел ТИП 300 - 1 бр.", с местоположение ПИ 730001 в землището на с. Кара Михал

Писмо до възложителя с изх. И-3838/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3838/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и оборудване на съществуващи животновъдни сгради в ПИ с идентификатор 10834.34.30 в землището на с. Ветрен, община Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-3833/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3833/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с батерии с мощност 50 kWp, разположен на покрив на сграда 1 в ПИ с идентификатор 63668.139.72 по КК и КР на с. Ряхово, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-3831/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3831/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на дотоволтаична централа за собствени нужди, с мощност 50 kW", с местоположение ПИ 87700.24.12 по КККР на с. Ястребово

Писмо до възложителя с изх. И-3820/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3820/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с мощност до 200 кW", с местоположение ПИ 07603.279.43 по КККР на гр. Бяла

Приключиха измерванията за качество на въздуха с мобилната станция в Източна промишлена зона на Русе

Мобилната станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Русе приключи измервания за сезон - есен в Източна промишлена зона (ИПЗ). Станцията беше разположена в района на „Топлофикация-Русе“ ЕАД и извърши непрекъснати измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) от 22 септември до 4 октомври тази година.

Не са установени превишения на пределнодопустимите концентрации на основните атмосферни замърсители – серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици 10 микрона, както и тези на органичните замърсители-бензен, тулоен и ксилен. Това сочат данните от предоставените протоколи  на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС.

МАС по план в Русе ще извърши последното за годината измерване в рамките на 13 денонощия в края на календарната година.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Алтео БГ” ЕООД .

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-5244/08.10.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане на подземно капково напояване в насаждение от шипки в ПИ с идентификатор 75246.72.4 по КККР на с. Ушинци, общ. Разград” с възложител „Алтео БГ” ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37380

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

България в Юнеско

Галерия