За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3545/15.09.2021 г.

  • 15 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3545/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция, пристройка и надстройак на съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ III-317, кв. 25 по плана на с. Межден

България в Юнеско

Галерия