За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3546/15.09.2021 г.

  • 15 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3546/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на гараж във фризьорски салон", с местоположение", с местоположение УПИ III-1697, кв. 75 по плана на гр. Исперих

България в Юнеско

Галерия