За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3547/15.09.2021 г.

  • 15 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3547/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща жилищна сграда и две пристройки с височина до 10 м", с местоположение ПИ 63427.2.3138 по КК и КР гр. Русе

България в Юнеско

Галерия