За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3548/15.09.2021 г.

  • 15 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3548/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Цялостно възстановяване и усилване на сграда и земна основа и изпълнение на мерки за енергийна ефективност за сграда, находяща се в гр. Тутракан, ул. Сакар планина № 10, бл. Възход 2, във връзка с реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда (НПЕЕМЖС)", с местоположение 73496.501.2849 по КККР на гр. Тутракан

България в Юнеско

Галерия