За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3549/15.09.2021 г.

  • 15 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3549/15.09.2021 г., относно ИП/ПП за „1. Закупуване на машина за сортиране на яйца SANOVO Grader Pro 150;
2. Проектиране, закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на електрическо и механично технологично оборудване за микродозираща линия за предварително смесване на добавка и микродозираща система за дозиране на готовата продукция в основния смесител;
3. Закупуване и монтаж на валцова мелница ROSKAMP", с местоположение 000065 и 37109.6.71 в с. Киченица

България в Юнеско

Галерия