За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3551/16.09.2021 г.

  • 16 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3551/16.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ф80мм етернит с ПЕВП Ф160/10 с L=1823 м и ПЕВП Ф110/10 с L=582 м и нов водопровод Ф90 мм с L=990 м от с. Борисово до ДЗС-Борисово", с местоположение водопровод ПЕВП Ф160/10 – по ул. „Мургашˮ, през ПИ с идентификатор 05517.8.347, ПИ с идентификатор 05517.8.4, ПИ с идентификатор 05517.16.311, ПИ с идентификатор 05517.16.6, ПИ с идентификатор 05517.16.346, ПИ с идентификатор 05517.16.14, ПИ с идентификатор 05517.16.28, ПИ с идентификатор 05517.16.29, ПИ с идентификатор 05517.17.303, ПИ с идентификатор 05517.17.6, ПИ с идентификатор 05517.17.362, ПИ с идентификатор 05517.17.300; водопровод ПЕВП Ф110/10 – през ПИ с идентификатор 63668.139.84; водопровод Ф90мм – през ПИ с идентификатор 05517.74.371, ПИ с идентификатор 05517.74.370; ПИ с идентификатор 63668.139.83; поземлен имот с идентификатор 63668.139.87 в землището на с. Борисово

България в Юнеско

Галерия