За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3564/17.09.2021 г.

  • 17 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3564/17.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автоматична покривна фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 25 kWp", с местоположение ПИ 68713.34.21 по КККР на с. Стамболово

България в Юнеско

Галерия