За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3576/20.09.2021 г.

  • 20 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3576/20.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват:
1. Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на с. Брестовене;
2. изграждане на климатизирано хале за съхранение и първична подготовка на плодове и заеленчуци за продажба", с местоположение УПИ I-1141, II-1141, кв. 56 в землището на с. Брестовене

България в Юнеско

Галерия