За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-376/02.02.2022 г.

  • 02 Февруари 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-376/02.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Развтитие и разширение на малко стопанство чрез отглеждане на пчелни семейства", с местоположение ПИ 65509.534.11 по КККР на с. Сваленик

Галерия