За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1240/21.03.2023 г.

  • 21 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1240/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж" с местоположение УПИ VII-314, кв. 43 по плана на с. Сандрово

Галерия