За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1241/21.03.2023 г.

  • 21 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1241/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Водопроводно отклонение за местност Балтата, УПИ VIII-83, кв. 2 по плана на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия