За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1246/21.03.2023 г.

  • 21 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1246/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разширение и реконструкция на съществуваща сграда (производствен складов обект) – навес за селскостопанска техника и инвентар" с местоположение ПИ № 500.151 (УПИ VIII и УПИ XIX, кв.19) по плана на с. Смирненски

Галерия