За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2070/17.05.2023 г.

  • 17 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2070/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Премахване на 30 бр. изсъхнали борове в ПИ с идентификатор 40422.505.698 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат"

Галерия