За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2087/17.05.2023 г.

  • 17 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2087/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на автосервиз за техническо обслужване и ремонт на МПС", с местоположение УПИ XIV, кв. 68 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле

Галерия