За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2092/18.05.2023 г.

  • 18 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2092/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция 4629 с честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz", с местоположение ПИ с идентификатор 24116.25.166 по КК и КР на с. Лудогорци, общ. Исперих

Галерия