За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2093/18.05.2023 г.

  • 18 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2093/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Обособяване на Площадка 3 за временно съхранение на утайки и наторяване на земеделски земи", с местоположение масив 91, № на БЗС от ИСАК 3323-1-1, 3323-2-1, 3323-3-1, масив 92, № на БЗС от ИСАК 3323-2-1, масив 47, № на БЗС от ИСАК 437-1-1, 438-2-1, 438-4-1, 438-3-2, масиви 66, 67, 68, 69, 70 - № на БЗС от ИСАК 38-1-1 в землището на гр. Русе, общ. Русе

Галерия