За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2098/18.05.2023 г.

  • 18 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2098/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 185.32 kWp", с местоположение УПИ XI-179, кв. 7 по плана на с. Върбино, общ. Дулово

Галерия