За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2099/18.05.2023 г.

  • 18 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2099/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Сградно водопроводно отклонение за съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ XXII-358, кв. 18 по плана на с. Голеш, общ. Кайнарджа

Галерия