За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2111/19.05.2023 г.

  • 19 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2111/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с Р инст. - 989.175 kWp в УПИ VIII-68, кв. 9 по плана на гр. Разград и кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП-1000 kVA, 20/0.4 kV на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с Р инст.-989.175 kWp, Р ном. изх-990 kW"

Галерия