За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2148/23.05.2023 г.

  • 23 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2148/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводно отклонение", с местоположение УПИ XIV-26, кв. 11 по плана на с. Ветрен, общ. Силистра

Галерия