За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2190/25.05.2023 г.

  • 25 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2190/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на Работилница със склад за обработка и монтаж на стъкло в Работилница със склад за обработка и монтаж на метални изделия", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.679 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия