За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2192/25.05.2023 г.

  • 25 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2192/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Двуетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 32874.501.2106 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих

Галерия