За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2193/25.05.2023 г.

  • 25 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2193/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на част от съществуваща сграда и пристройка към нея за склад за селскостопанска техника и инвентар в поземлен имот с идентификатор 06673.44.1, местност До лозята, с. Бръшлен, общ. Сливо поле"

Галерия