За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2195/25.05.2023 г.

  • 25 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2195/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сливо поле по обособени позиции - Обособена позиция 1: Път RSE-3187/RSE-1173/Малко Враново-Голямо Враново/II-21/" с местоположение от километър 0+000 при общински път RSЕ-1173, ул. Хан Аспарух до км 4+018 при кръстовището с републикански път II-21 Русе – Силистра, км. 30+251 (обхващат се улици Христо Ботев, Янтра, Цар Калоян и Васил Левски, ПИ с идентификатори 15829.70.68, 15829.18.73, 15829.20.95 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Галерия