За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2198/25.05.2023 г.

  • 25 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2198/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 500 kWp, разположена в ПИ с идентификатор 41143.500.2397, землище на с. Калипетрово, общ. Силистра"

Галерия