За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2199/25.05.2023 г.

  • 30 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2199/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергийно обновяване на сграда в сферата на производството - производствено помещение, находящо в гр. Русе, ул. "Свети Димитър Басарбовски" 95", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.258.45 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия