За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3793/08.09.2023 г.

  • 08 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3793/08.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация и реконструкция на улица "Любен Каравелов", гр. Ветово, общ. Ветово"

Галерия