За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3818/11.09.2023 г.

  • 11 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3818/11.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация и реконструкция на улица "6-ти септември" в село Хърсово, общ. Самуил"

Галерия