За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. АО-4621-5/11.09.2023 г.

  • 11 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. АО-4621-5/11.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Проектиране, съгласуване и изработка на понтон, с фотоволтаична електроцентрала, един преходен мост и два броя сваи, при км 495.690 на р. Дунав", с местоположение ПИ с идентификатори 63427.132.13, 63427.2.5688 и 63427.2.5695 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия