За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3906/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3906/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на ул. "Княжеска" в участъка от ул. "Кирил Старцев" до ул. "Епископ Босилков", гр. Русе, общ. Русе"

Галерия