За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3908/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3908/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Прокарване на подземна кабелна линия ниско напрежение за свързване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 кВт в УПИ XVIII-618, с. Гарван, общ. Ситово с електроразпределителната мрежа"

Галерия