За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3913/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3913/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изсичане на 35 бр. дървета от вид акация, гледичия, орех, черница, див орех, слива и ясен", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.504.20 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Галерия