За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3918/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3918/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на ул. "Згориград", в участъка от ул. "Шипка" до ул. "Тича"

Галерия