За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 350/11.02.2015 г

  • 11 Февруари 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  350/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на технически проект за изграждане на пристройки - навеси за селскостопанска техника и инвентар” с местоположение: УПИ VIII, кв. 68 по регулационния план на с. Кацелово, общ. Две могили

България в Юнеско

Галерия