За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3924/18.09.2023 г.

  • 18 Септември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-3924/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Финансиране на малко стопанство за неговото развитие", с местоположение поземлен имот с номер 591, кв. 51, кв. 52 по плана на с. Старо село, общ. Тутракан

Галерия